X Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych Euroregionu Karpaty – „Łupkowskie Strzelby” 2016

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2016 roku, na strzelnicy Zakładu Karnego w Łupkowie odbyły się X Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych Euroregionu Karpaty – „Łupkowskie Strzelby” 2016. Funkcjonariusze formacji mundurowych z Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy po raz kolejny spotkali się więc by zmierzyć się na łupkowskiej strzelnicy

 

 

Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych Euroregionu „Karpaty” mają już tak ustaloną renomę w kraju jak i za granicą, że w słowniku i kalendarzach przedstawicieli różnych służb mundurowych na dobre zapisała się ich skrócona acz oficjalna nazwa „Łupkowskie Strzelby”. Nie jest to jednak przypadek, bowiem od roku 2007 zawody, odbywające się dotąd w formule wewnątrzkrajowej, uzyskały rangę zawodów międzynarodowych. Od tego też czasu niezmiennie przez dekadę w czerwcu do Łupkowa przybywają w związku z tym zawodnicy, dla których posługiwanie się bronią palną jest elementem wykonywanej profesji ale także osobistą pasją. Niektórzy zawodnicy – weterani „Łupkowskich Strzelb” – byli w tym roku po raz dziesiąty, cześć była co najmniej kilka razy, byli też jednak i tacy, którzy na strzelnicy w Łupkowie pojawili się pierwszy raz.

Organizatorami jubileuszowych X już zawodów byli: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej  w Rzeszowie – płk Marek Grabek, Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie – ppłk Jerzy Bassa, Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK, Sekcja Strzelecka CWKS Legia oraz Organizacja Terenowa NSZZFiPW w Łupkowie. Patronat nad „Łupkowskimi Strzelbami” objął Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński. Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie, którego zatrzymały ważne względy służbowe, reprezentował mjr Waldemar Ciszek. Służby mundurowe z powiatu sanockiego reprezentowali: nadkomisarz Jerzy Górecki z KPP Sanok, starszy brygadier Krzysztof Dżugan z PSP Sanok, kpt. Waldemar Bochnak z SG Sanok. Honorowym gościem na zawodach był poseł RP Piotr Uruski. Patronat medialny zapewniły Tygodnik Sanocki, portal internetowy e-Sanok, Gazeta Sanocka oraz TV Obiektyw. W imprezie uczestniczył także redaktor miesięcznika „Broń i Amunicja” Pan Remigiusz Wilk.

W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 73 strzelców wchodzących w skład 24. drużyn żeńskich i męskich, reprezentujących 16 formacji wywodzących się z Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Zawodnicy w większości na co dzień pełniący służbę w rożnych formacjach mundurowych, w których posługiwanie się bronią palną jest nieodłącznym elementem wykonywanych obowiązków służbowych, traktują łupkowskie zawody jako okazję do zweryfikowania swoich umiejętności strzeleckich, porównania ich z innymi oraz wymiany doświadczeń i uchwycenia nowinek w zakresie strzelectwa. „Łupkowskie Strzelby” jako impreza ma z kolei na celu utrwalanie w społeczeństwie wizerunku przedstawicieli różnych służb mundurowych jako profesjonalnych użytkowników broni palnej oraz umożliwienie nawiązania transgranicznej współpracy służb odpowiadających za utrzymanie bezpieczeństwa  w poszczególnych krajach ale i całym Euroregionie Karpaty.

Podczas zwodów uczestnicy rywalizowali tak w konkurencjach indywidualnych jak   i drużynowych. Do tarcz strzelano z pistoletu centralnego zapłonu kal. 9 mm i, po raz pierwszy, z  karabinka automatycznego MSBS kal. 5,56 mm, odpowiednio w pozycji leżącej i stojącej. Wykorzystywaną w czasie zawodów broń tj. pistolety P99 Walther i karabinki MSBS oraz amunicję kal. 5,56 mm, zapewnił, wieloletni partner łupkowskich zawodów - Fabryka Broni „Łucznik” w Radomiu. Amunicję kal. 9 mm zapewnił Zakład Karny w Łupkowie. Rywalizację zakończył konkurs precyzyjnego rzutu granatem. Z kolei firma Motorola Solutions, zapewniła organizatorom na czas zawodów system cyfrowej łączności radiowej. Podczas zmagań strzeleckich na terenie łupkowskiej strzelnicy - zawodnicy jak też i inni zaproszeni goście mieli okazję do zapoznania się z szeroką ofertą wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych, przeznaczonych do użytku dla służb mundurowych. Stoiska z tego typu sprzętem posiadał radomski „Łucznik”, Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol, firmy Mactronic i Cenzin, a także firmy Bates i Certen. Partnerzy ci, wspierający od wielu lat łupkowskie zawody, ufundowali także  nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

Dwudniowe zmagania wyłoniły zwycięzców, wśród których najlepszą drużyną męską X Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich Służb Mundurowych Euroregionu Karpaty – „Łupkowskie Strzelby” 2016r.,  okazali się reprezentanci  LOK w Przemyślu – KS Twierdza. Drugie miejsce na podium zajęli zawodnicy reprezentujący ABW z Rzeszowa, natomiast na trzecim miejscu uplasowali się żołnierze 21 Pułku Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Wśród drużyn żeńskich na pierwszym miejscu zawody ukończyły funkcjonariuszki z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Drugie w kolejności były panie z Nadleśnictwa w Komańczy, natomiast trzecie miejsce zajęły funkcjonariuszki z Lwowskiego Uniwersytetu MSW.  Indywidualnie, pierwszą lokatę w zawodach w kategorii męskiej zdobył Michał Bąkowski, reprezentujący Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, na drugim miejscu uplasował się Piotr Warszakowski reprezentujący LOK, a na trzecim Witold Pawul także z LOK. Wśród pań najlepszym strzelcem okazała się Katerina Malinowska reprezentująca Lwowski Uniwersytet MSW,  drugie miejsce zajęła reprezentująca Służbę Leśną,   Katarzyna Adamska zaś na trzecim miejscu uplasowała się Anna Sobolak reprezentująca gospodarzy zawodów tj. Zakład Karny w Łupkowie.  

Zwycięzcy konkurencji indywidualnych i drużynowych zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami, pucharami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez organizatorów zawodów oraz przez firmy wystawiające asortyment w zakresie sprzętu dla służb mundurowych. Wręczali je reprezentujący Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie mjr Waldemar Ciszek oraz przedstawiciel LOK Podkarpacie, płk Wiesław Karpiuk, którzy podczas uroczystego zakończenia imprezy podziękowali  wszystkim zawodnikom za zaprezentowanie sportowej rywalizacji prowadzonej w duchu fair-play, odnosząc  się też z uznaniem do ich wysokiego poziomu wyszkolenia strzeleckiego oraz przywiązywania wagi do zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Podkreślano, że profesjonalizm zaprezentowany przez funkcjonariuszy – uczestników zawodów, w trakcie zawodów daje rękojmię właściwego wykonywania zadań służbowych w formacjach, w których na co dzień pełnią swoją trudną i odpowiedzialną służbę.

Jak w każdych zawodach, rywalizacja toczy się o uzyskanie jak najlepszego wyniku tak  indywidualnego jak i dla drużyny. Jednak jak podkreślali wszyscy zawodnicy „Łupkowskich Strzelb 2016”, to nie wyniki końcowe i sama rywalizacja sportowa stanowią o wadze i znaczeniu  tej imprezy. Dużo bardziej ważniejsze są nawiązane i zacieśniane od wielu lat kontakty pomiędzy jej uczestnikami, wymiana doświadczeń zawodowych oraz  zapoznanie się z nowinkami technicznymi. Fakt, że dzieje się to w wymiarze ponadpaństwowym jest dodatkowo istotny także z punktu widzenia obecnej sytuacji międzynarodowej, w szczególności związanej z ruchami migracyjnymi i zagrożeniami terrorystycznymi. Dzięki takim przedsięwzięciom jak „Łupkowskie Strzelby”  niezbędna w chwili zaistnienia takich zagrożeń współpraca służb mundurowych będzie w swym transgranicznym wymiarze o wiele bardziej efektywna. Inną nie mniej ważną kwestią jest promocja regionu oraz produkowanego w Polsce, nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla wojska służb mundurowych, z którym mogą zapoznać się funkcjonariusze reprezentujący kraje Euroregionu Karpaty.

tekst: por. Grzegorz Oleniacz, 
zdjęcia: por. Grzegorz Oleniacz, w-ca Marek Fejdasz

żródło: www.sw.gov.pl

Wspominek ciąg dalszy. Tym razem przypominamy, jak to było w roku 2016 - w trakcie jubileuszowych X Łupkowskich Strzelb.

Artykuł w oryginale został opublikowany na stronie internetowej Służby Więziennej.

06 lipca 2018
Jubileuszowe X "Strzelby" w 2016 r.

ŁUPKOWSKIE

STRZELBY