KONTAKT

ŁUPKOWSKIE

STRZELBY

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

w Rzeszowie

 

ul. Załęska 76,  35-322 Rzeszów

tel.: +48 17 858 07 80

fax.: +48 17 852 03 61

e-mail: oisw_rzeszow@sw.gov.pl

Zakład Karny w Łupkowie

 

Łupków 45,  38-543 Nowy Łupków

tel.: +48 13 467 70 49

fax.: +48 13 467 70 11

e-mail: zk_lupkow@sw.gov.pl

MAPA DOJAZDU