ŁUPKOWSKIE

STRZELBY

W zawodach biorą udział wyłącznie drużyny reprezentujące formacje mundurowe i instytucje, które otrzymały zaproszenie
do uczestnictwa przesłane przez organizatorów.

Wypełniony, zatwierdzony przez przełożonego i podpisany przez każdego z zawodników druk karty zgłoszeniowej należy
przesłać w postaci elektronicznej na adres:
zk_lupkow@sw.gov.pl   lub   dk_lupkow@sw.gov.pl

Wpłaty opłaty startowej określonej w regulaminie (z dopiskiem „Strzelby 2019”) należy dokonywać na konto:
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Zarząd Okręgowy w Rzeszowie
konto nr PBS o. Sanok 23 8642 1184 2018 0037 6378 0004

Przypominamy, że złożenie podpisu w karcie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

karta zgłoszenia w formacie PDF

karta zgłoszenia w formacie DOC