ŁUPKOWSKIE

STRZELBY

Prezentujemy wzór karty zgłoszenia uczestników zawodów - wraz z informacjami o przechowywaniu danych osobowych. Kartę należy wypełnić i przekazać do Zakładu Karnego w Łupkowie. Dopuszczalne jest przesłanie wypełnionej karty pocztą elektroniczną i dostarczenie oryginału w dniu rozpoczęcia zawodów. W ostatniej kolumnie tabeli, każdy z uczestników powinien złożyć własnoręczny podpis potwierdzający zapoznanie się z regulaminem zawodów i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Poniżej znajdują się również pliki PDF i Doc. do pobrania.

Przypominamy, że zapoznanie się z regulaminem i złożenie podpisu w karcie zgłoszenia jest warunkiem niezbędnym uczestnictwa w zawodach.

karta zgłoszenia w formacie PDF

karta zgłoszenia w formacie DOC